1
2
3
previous arrow
next arrow

Medical Wellness

Medical Wellness centerünk kialakításával szeretnénk a hozzánk érkező szállóvendégek, valamint a helyi lakosság egészségmegőrzéssel kapcsolatos igényeit kielégíteni. A vendégeink nagy részét jelentő üzletemberek részére számos egyéb szolgáltatás mellett a gyakori menedzserbetegségek kiszűrését ajánljuk, melyek kezelésére terápiát is kínálunk.

Portfóliónk kialakítása során figyelmünk középpontjába napjaink egyik leghangsúlyosabb egészségpolitikai célkitűzését: az egészség megőrzését, a betegségek megelőzését állítottuk. Többféle társadalmi réteget igyekszünk megcélozni szolgáltatásainkkal: az egészségtudatos fiatalokat éppúgy, mint a stresszel terhelt középkorúakat vagy a gyógyulni vágyó ötven év felettieket, a táplálkozási problémák következményeivel küzdőket ugyanannyira, mint a szépészeti kezelések iránt érdeklődőket.

Az egymásra építhető, egymást erősítő egészségügyi és wellness szolgáltatások széles skálájának biztosítása érdekében a Crystal Medical Wellness centerben szakorvos, gyógytornász, gyógymasszőr és egészségügyi asszisztens szoros együttműködésben tevékenykedik a páciensek egészségéért.

Egészségtudatosság

– az első lépés

Egészségünk megőrzésére, védelmére, fejlesztésére irányuló törekvés értelemszerűen csak akkor alakulhat ki bennünk, ha problémaként éljük meg az egészséges állapot hiányát, vagyis tudatosul bennünk az egészség fontossága.
Hogy hol a határvonal, az számos tényezőtől függ: ilyen például az életkor, az anyagi és szociális helyzet, a képzettség, a családi környezet értékrendje és persze az információk, amelyekkel találkozunk életünk során. Mindezek következtében az, hogy mely ponton tudatosul saját egészségének értéke egyénenként óriási eltéréseket mutathat.

De mi is az az egészségtudatosság? Mit jelent az, hogy vannak kevésbé, és épp ellenkezőleg nagyon is egészségtudatos emberek, társadalmak, hogyan lehet ezt megmérni? A legelterjedtebb módszertan általában két tényezőt vizsgál: az időbeli és az anyagi ráfordítást, és azokat tartja nagyobb mértékben egészségtudatosnak, akik mindkét említett erőforrásból az átlagosnál többet szánnak egészségük megőrzésére.

A hazánkban végzett felmérések sajnos azt mutatják, a túlnyomó többség számára csak akkor válik fontossá saját egészsége, amikor az komoly veszélybe kerül.

A Crystal Medical Wellness center egyik célkitűzése, hogy erősítse mind a széles körben hiányzó prevenciós szemléletet, mind saját felelősségünk és szerepünk tudatát egészségünk megóvásában.

Megelőzés és gyógyulás szállodai környezetben:

egészségturizmus

Bár rendkívül gyakran használt és egyre nagyobb stratégiai jelentőségű kifejezés az egészségturizmus, fogalmi meghatározásában máig nem alakult ki konszenzus: országonként, régiónként és szolgáltatóként eltérő lehet. Abban azonban egyetértés van, hogy több részterületre tagolódik aszerint, milyen jellegű tevékenység áll a középpontjában. Két fő vonalról mindenképpen beszélhetünk: a prevenciós-rekreációs turizmusról, illetve a gyógyturizmusról.

A prevenciót és rekreációt középpontba állító szolgáltatók a skála egyik felén aktív fitness és selfness szolgáltatásokat, másik felén döntően medical wellness szolgáltatásokat kínálnak, míg a gyógyturizmus ág általában gyógyvíz alapú rehabilitációs turizmusra, illetve technológián és tudáson alapuló (szak)orvosi turizmusra tagolható.

Az egészségturizmus különböző irányai nem egymástól elkülönülve léteznek, épp ellenkezőleg: az egészségturizmus fogalma komplex egység, amely magába foglalja az egyes részterületeket.